Mr. J.C.B. Dionisius

Mr. J.C.B. (Joost) Dionisius is geboren en getogen Bredanaar. Ook voor zijn rechtenstudie heeft hij het Bourgondische Brabantse land niet verlaten. Hij studeerde vanaf 1995 aan de Katholieke Universiteit Brabant, waar hij in 2000 zijn bul Nederlands recht, met afstudeerrichting Strafrecht, behaalde. Zijn advocatenstage doorliep hij bij twee Bredase advocatenkantoren, waarna er hij op 1 februari 2004 voor koos om zich als zelfstandig advocaat te vestigen. De eerste paar jaar stortte hij zich op de algemene praktijk, waarbij hij zich o.a. bezighield met zaken op het gebied van het huurrecht, arbeidsrecht, familierecht, bestuursrecht en algemeen verbintenissenrecht, maar altijd voornamelijk op het gebied van het strafrecht. Op 1 februari 2009 heeft hij  -na diverse samenwerkingsverbanden - samen met twee andere advocaten DNA Strafrechtadvocaten opgericht. Vanaf dat moment bestaat zijn praktijk voor ca 95% uit strafzaken en voor het overige uit aan het aan het strafrecht verwante zaken, zoals bestuursrechtelijke sluitingen van panden op grond van de Opiumwet.

Mr. Dionisius volgde de postdoctorale specialisatie opleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut verbonden aan de Universiteit van Utrecht en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (de NVSA), waardoor hij het predikaat strafrechtspecialist mag voeren.

U kunt bij Mr. Dionisius terecht voor bijstand in strafzaken in de breedste zin van het woord, zoals voor vermogensdelicten, zedendelicten, gewelds- en levensdelicten, zaken op het gebied van de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie, de Wegenverkeerswet en de Wet Economische Delicten.

Mr. Dionisius heeft daarbij ruime ervaring op het gebied van verlenen van rechtsbijstand aan verdachten van het toebrengem van niet aangeboren hersenletsel (NAH, ook wel Abusive Head Trauma (AHT) genoemd) bij jonge kinderen; de zogenaamde Shaken Baby Syndome” zaken.