Mr. B. van der Werf

Mw. mr. B. (Bianca) van der Werf heeft al sinds haar studie bijzondere interesse in het strafrecht en jeugdrecht. Voordat zij in augustus 2011 als advocaat werd beëdigd, heeft zij ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij het openbaar ministerie en het gerechtshof te Amsterdam. Hierdoor is zij in staat een zaak vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen, waarvan zij als advocaat effectief gebruik maakt. 

Bianca verleent zowel bijstand aan verdachten als aan slachtoffers die te maken hebben gekregen met politie of justitie. 
Bianca verleent als specialist jeugdrecht ook bijstand aan jeugdigen en hun ouders die te maken krijgen met een jeugdbeschermingsmaatregel (zoals de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing). 

Over de mogelijkheden van kosteloze rechtsbijstand en de hoogte van uw eigen bijdrage kan Bianca u nader informeren. U kunt hierover ook informatie terugvinden op www.rvr.org. 
Wanneer u slachtoffer bent van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, dan heeft u in beginsel recht op kosteloze rechtsbijstand. Bianca kan de aanvraag voor kosteloze rechtsbijstand u indienen bij de raad voor rechtsbijstand.