Specialisten in strafrecht

Over ons

DNA Strafrechtadvocaten is de handelsnaam van twee zelfstandig opererende advocaten, waarbij de passie voor het strafrecht de grote gemene deler is.

Beide advocaten hebben ruime ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in het strafproces. Meestal staan zij de verdachte bij, maar ook slachtoffers kunnen zich in het strafproces laten bijstaan door één van onze advocaten.

Ruime ervaring

in het verlenen van rechtsbijstand in het strafproces.

Twee zelfstandig opererende advocaten

met passie voor het strafrecht.

bg-03

Onze advocaten

Specialisten in strafrecht

Waar kunnen we u in bijstaan

De advocaten van DNA Strafrechtadvocaten kunnen u bijstaan bij o.a. geweldszaken, zedenzaken, vermogensdelicten, economische delicten, zaken met betrekking tot de Wegenverkeerswet, de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie.

Naast strafrechtelijke rechtsbijstand kunt u ook bij ons terecht voor bestuursrechtelijke zaken zoals in geval van sluiting van uw woning of bedrijfspand op basis van de Opiumwet en verlenen wij bijstand aan jeugdigen voor wie een jeugdbeschermingsmaatregel dreigt (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing).

De advocaten van DNA Strafrechtadvocaten staan zowel particulieren als bedrijven bij.

Particulieren komen - afhankelijk van hun financiële positie - mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo), waardoor de advocaatkosten aanzienlijk beperkt kunnen worden. Uw advocaat kan u hier tijdens het eerste gesprek over voorlichten.

Voor particuliere cliënten die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand geldt dat de werkzaamheden tegen een vooraf overeengekomen uurtarief worden verricht. In sommige gevallen kan een zogeheten “fixed fee” overeen worden gekomen. 

Wanneer u een advocaat van DNA Strafrechtadvocaten nodig denkt te hebben kunt u hem of haar rechtstreeks bereiken via het mobiele telefoonnummer of e-mailadres zoals vermeld bij de betreffende advocaat.

Voor een eerste oriënterend gesprek brengen wij geen kosten in rekening!

Veel voorkomende kwesties

In de meeste gevallen hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand, zowel voorafgaand aan het politieverhoor als tijdens. Maak hier gebruik van. Als u aan de politie aangeeft bijstand te willen van een van onze advocaten, worden wij daar meteen over ingelicht en komen wij uw kant op, ongeacht voor welk feit u bent aangehouden. Of u nu verdacht wordt van moord of van winkeldiefstal: iedereen heeft recht op de beste verdediging.
In plaats van u aan te houden, kan de politie u ook een uitnodiging sturen om op verhoor te komen op het politiebureau. Deze uitnodiging is minder vrijblijvend dan het lijkt. Het is verstandig om uw zaak en de mogelijkheden vooraf met ons te bespreken. Een eerste intakegesprek is altijd gratis. Bel gerust.
Hoewel het er niet altijd bij wordt verteld, leidt het accepteren van een strafbeschikking tot een strafblad. In veel gevallen loont het om hiertegen in verzet te gaan. Uit onderzoek blijkt dat strafbeschikkingen regelmatig onterecht worden opgelegd, of dat een rechter anders tegen een zaak aankijkt dan een Officier van Justitie.
De Officier van Justitie kan u oproepen voor een OM hoorzitting als hij van mening is dat de zaak mogelijk door middel van een strafbeschikking of een transactie kan worden afgedaan. Als u dit voorstel accepteert wordt u niet gedagvaard voor de rechtbank. Toch verschijnt ook deze zaak onverbiddelijk op uw strafblad. U hoeft niet alleen naar een OM hoorzitting te gaan. De ervaring leert dat het voorstel dat het Openbaar Ministerie u doet niet altijd gunstiger is dan de straf die een rechter u zal opleggen. Alleen met een advocaat aan uw zijde kunt u een afgewogen beslissing nemen over het wel of niet accepteren van een transactievoorstel.
U wordt verdacht van een strafbaar feit en bent gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Dit betekent vaak dat de verdenking ernstiger is, maar ook dat de gevolgen van een rechterlijke uitspraak ingrijpender kunnen zijn.  Met een advocaat aan uw zijde staat u sterker. Vooraf bespreken wij het strafdossier en bereiden we de zitting met elkaar voor. U weet in zo’n geval waar u aan toe bent, maar ook welke mogelijkheden er zijn en wat er van u verwacht wordt.  Tijdens de zitting verdedigen wij u tegenover het machtige Openbaar Ministerie en belichten wij uw kant van de zaak.  Na afloop bespreken we het resultaat en bekijken we samen of het raadzaam is om in hoger beroep te gaan. 
Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege een (zware) verkeersovertreding? U kunt hier bezwaar tegen maken bij de rechtbank en de rechter verzoeken uw rijbewijs (voorlopig) terug te geven. Ook in deze procedure kunnen wij u bijstaan.
Bent u veroordeeld door de rechtbank en bent u niet tevreden met de uitspraak? U kunt in dat geval uw zaak in hoger beroep voorleggen aan het Gerechtshof. Let wel: dit is niet zonder risico. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
De aanpak van cybercrime is voor politie en justitie een steeds grotere prioriteit. Zij investeren veel in opsporingsmogelijkheden, maar ook in kennis en vaardigheden van hun eigen mensen. Zeker op dit relatief nieuwe gebied hebben zij dan ook een voorsprong ten opzichte van andere, minder ervaren procesdeelnemers.
Het aantreffen van drugs, wapens of vuurwerk in uw woning kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan uw woning door de gemeente waar u woont voor langere tijd worden gesloten. In die periode mag u niet in de woning verblijven.  U kunt tegen een dergelijk besluit bezwaar indienen, maar ook de rechter vragen om in afwachting van een beslissing op het bezwaar in de woning te mogen blijven. Ook in deze procedures staan wij u graag bij. 

Onze advocaten

Specialisten in strafrecht

Neem contact op

Vul het formulier in

5093,5004,5071,5079,5067,5075,5078,5004,5028,5004,5072,5067,5090,5034,5070,5080,5067,5085,5086,5084,5067,5072,5084,5071,5069,5074,5086,5016,5080,5078,5004,5014,5004,5085,5087,5068,5076,5071,5069,5086,5004,5028,5004,5037,5081,5080,5086,5067,5069,5086,5072,5081,5084,5079,5087,5078,5075,5071,5084,5004,5095
Uw bericht is succesvol verzonden.
Oeps! Er is iets misgegaan.

Contactgegevens

DNA Strafrechtadvocaten
Ginnekenweg 241
4835 NB Breda

T 076 820 00 10