Specialisten in strafrecht

DNA Strafrechtadvocaten is de handelsnaam van twee zelfstandig opererende advocaten, waarbij de passie voor het strafrecht de grote gemene deler is. Voor meer informatie over de afzonderlijke advocaten kunt u op de foto’s van de advocaten klikken.

Beide advocaten hebben ruime ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in het strafproces. Meestal staan zij de verdachte bij, maar ook slachtoffers kunnen zich in het strafproces laten bijstaan door één van onze advocaten.

De advocaten van DNA Strafrechtadvocaten kunnen u bijstaan bij o.a. geweldszaken, zedenzaken, vermogensdelicten, economische delicten, zaken met betrekking tot de Wegenverkeerswet, de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie.

Naast strafrechtelijke rechtsbijstand kunt u ook bij ons terecht voor bestuursrechtelijke zaken zoals in geval van sluiting van uw woning of bedrijfspand op basis van de Opiumwet en verlenen wij bijstand aan jeugdigen voor wie een jeugdbeschermingsmaatregel dreigt (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing).

De advocaten van DNA Strafrechtadvocaten staan zowel particulieren als bedrijven bij.

Particulieren komen - afhankelijk van hun financiële positie - mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo), waardoor de advocaatkosten aanzienlijk beperkt kunnen worden. Uw advocaat kan u hier tijdens het eerste gesprek over voorlichten.

Voor particuliere cliënten die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand geldt dat de werkzaamheden tegen een vooraf overeengekomen uurtarief worden verricht. In sommige gevallen kan een zogeheten “fixed fee” overeen worden gekomen. 

Wanneer u een advocaat van DNA Strafrechtadvocaten nodig denkt te hebben kunt u hem of haar rechtstreeks bereiken via het mobiele telefoonnummer of e-mailadres zoals vermeld bij de betreffende advocaat.

Voor een eerste oriënterend gesprek brengen wij geen kosten in rekening!

visie-img
logo-nova
logo-vnj
logo-nvsa
logo-rvr

ONZE ADVOCATEN

profielfoto-03

Mr. J.C.B. Dionisius

Specialist in strafrecht
profielfoto-04

Mr. M.R.J. Schönfeld

Specialist in strafrecht

TIPS

ADRES

Julianalaan 1, 4819 AB Breda

Postbus 1108, 4801 BC Breda